ورزشکاران فاقد کارت بیمه ورزشی بخوانند! یک شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

Card image

ارت بیمه ورزشی زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود و شامل همه ورزشکاران آماتور، ملی پوشان، قهرمانان ورزشی، پیش کسوت‌ها و کوهنوردان می‌شود، تمام مدیران باشگاه های ورزشی، سرپرست‌های برنامه‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی، مربیان و کادر ورزشگاه یا باشگاه نیز باید کارت بیمه ورزشی داشته باشند